Firma specjalizuje się w produkcji programów komputerowych pisanych szczególnie pod indywidualne życzenie klienta z zakresu zarządzania bazami danych
wszystkie MLM systemy FK... wynajmy magazyn produkcja ośr-wcz. hotel przychodnia szpital przedszkole szkoła żywieniowe inne
MARPOL Usługi Informatyczne
Marek Stankowski
ul. Orla 3/4
55-010 Święta Katarzyna
NIP 895-002-08-72
e-mail:  info@marpol.net.pl
mob.:    0048 502 133 372
tel.:      
GG:        
skype:   marek_stankowski
konto w banku:
Bank: INTELIGO PKO BP SA
50 1020 5558 1111 1376 0060 0002
CV_polski
CV_ENG
CV_DEU
L: 251236
NR NAZWA OPIS PROGRAMU
  48 SPRAWB
EDYCJA SPRAWOZDAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOW
Program umożliwia sprawną edycję danych dla DOCHODÓW i WYDATKÓW za określony miesiąc w celu automatycznego wygenerowania potem przez program odpowiednich plików tekstowych RB27S.txt i RB28S.txt o ściśle określonej strukturze zadanej i wymaganej przez zwierzchnie urzędy. Równolegle automatycznie tworzy odpowiednie pliki... więcej
  47 KARDRO
KARTA DROGOWA - EWIDENCJA RUCHU POJAZD�W I ROZL
Pogram może obsługiwać dowolnej wielkości bazę transportową niezależnie lub będącą komórką jednostki niekoniecznie budżetowej zawierającą określoną ilość pojazdów i kierowców. Po zdefiniowaniu sďż˝ownikďż˝w pojazdďż˝w i okreďż˝leniu ich parametrďż˝w takich jak: numer rejestracyjny rodzaj marka typ poje... więcej
  46 PITVAT
Dlka małych firm rozliczanych na ksiązce
... więcej
  45 MAGLOG
MAGAZYN LOGISTYCZNY SUROWCÓW, DETALI I WYROBÓW PRZ
MAGAZYN LOGISTYCZNY SUROWCÓW, DETALI I WYROBÓW PRZETWORZONYCH Klasyczny większy magazyn zawiera ponumerowane: REGAŁY PÓŁKI REGAŁU - numer do góry piętra MIEJSCE NA PÓŁCE - numer w kierunku głębokość regału Pochodzące z zewnątrz lub po przetworzeniu z rodzimej produkcji produkty czy detale rozstawiane są najczę... więcej
  44 MAGNAT
ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAWCÓW MLM
Program do obsługi sprzedaży wielopoziomowej w systemie MLM, t.zn. umożliwia wystawianie faktur dla swoich sprzedawców w obie strony. Czyli za zakupione towary , uzyskując przy okazji odpowiednie punkty dla siebie i wszystkich swoich "nad sponsorów" oraz faktury w odwrotną stronę (t. zw. FMG) stanowiącę zapłatę dla s... więcej
  43 PIEKARZ
Fakturujący program specyficzny dla piekarni z Dow
W katalogu u wyrobów użytkownik definiuje niezbędne parametry potrzebne do szybkiego wystawiania dowodów dostawy. Najważniejsze jest ustawienie pierwszego D.W. dla danego kontrahenta. Edycje następnego można zacząć powołując się na którykolwiek poprzedni modyfikując nieznacznie dane. Na bazie dowodów automatycznie pro... więcej
  42 MAGAP
MAGAZYN APTECZKI WEWNĘTRZNEJ
EWIDENCJONOWANIE ZAKUPÓW I WYDAWANIA LEKÓW Program wprawdzie powstał głównie pod kątem współpracy z programem 41. SOSD , ale z również może funkcjonować samodzielnie! Oprócz głównego magazynu apteki, do którego wpływają z zewnątrz leki istnieje przynajmniej jedna apteczka podręczna tzw. SZAFKA (rodzaj buforu), z kt... więcej
  41 SOSD
SYSTEM OBSŁUGI SZPITALA DZIECIĘCEGO
Program specjalnie napisany dla sanatorium dziecięcego oferującego szeroki zakres zabiegów komercyjnych i refundowanych przez NFZ.. Oprócz sprawnego gromadzenia obszernych danych o pacjencie system umożliwia sprawne: zaplanowanie każdemu ilości zabiegów przez lekarza w okresie pobytu pacjenta automatyczne rozplan... więcej
  40 INTEBAR
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA STOŁÓWKI PRZEZ DIETETYKA-INTEN
Program został napisany specjalnie dla potrzeb SANATORIUM DZIECIĘCEGO i funkcjonuje również w DOMACH DZIECKA. Jest najbardziej złożonym programem żywieniowym ponieważ zakłada w żywieniu obecność różnych diet (nawet 99) dając bardzo precyzyjne informacje odnośnie zakładanych wartości kalorii , tłuszczów , węglowodan... więcej
  39 APARTopty
SYSTEM OBSŁUGI WYNAJMU APARTAMENTÓW,DOMKÓW, POKOI
bardziej złożona wersja 38. APART Program został napisany specjalnie na zlecanie dla potrzeb OŚRODKA WCZASOWEGO O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE OBIEKTÓW WYNAJMU ELEMENTÓW: dla opłat STAŁYCH – za pokoje, domki, apartamenty, pawilony... dla opłat DODATKOWYCH (innych) – posiłki, sprzęt wypoczynkowy, elementy dodat... więcej
  38 APART
SESTEM OBSŁUGI WYNAJMU APARTAMENTÓW, DOMKÓW I POKO
SESTEM OBSŁUGI WYNAJMU APARTAMENTÓW, DOMKÓW I POKOI - z przeznaczeniem zwłaszcza dla Ośrodków Wczasowych. Program przy innym nazewnictwie może zostać zmodyfikowany do potrzeb np. Spółdzielni Mieszkaniowej, czy Hotelu. ... więcej
  37 REJZAM
REJESTR UMÓW , ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ED
rozbudowany program kontrolujący prawidłowe naniesienie umów i zleceń łącznie z jej przebiegiem, czyli aneksami i fakturami zapłaty i nr KS niezależnie dla każdego z typów umowy czy zlecenia, .zapisując również przelicznik na EURO. Zamówienia są prowadzone w zależności od wartości zamówienia w czterech niezależnych re... więcej
  36 MAGAW
MAGAZYN WEWNĘTRZNY DLA WYDAWANIA MATERIAŁÓW BIUROW
chociaż pisany na zamówienie średniej wielkości firmy – jest pozbawiony wszelkich ograniczeń odnośnie osób korzystających czy wielkości asortymentu. Przy zakupie definiuje się kolejną cenę zakupu i ilość asortymentu pochodzącą od wskazanego kontrahenta. Gwarantuje podgląd zarówno kartoteki-historii asortymentu jak i ... więcej
  35 BIBLIO
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIBLIOTEKI ZAKŁADOWEJ ale nie
program może obsługiwać dowolnej wielkości bibliotekę nie ograniczoną ilością voluminów czy, czy czytelników. ... więcej
  34 ODPADY
PROWADZENIE EWIDENCJI KART PRZEKAZANIA ODPADÓW
prowadzonych przez terenowy ZGO (ZARZĄD GOSPODARKI ODPADAMI). Na podstawie specjalnie skonstruowanego słownika odpadów uwzględniającego aktualne przepisy , słowników firm i pojazdów użytkownik wystawia odpowiednie karty przekazania , a program umożliwia wydruk w postaci zgodnej z wymaganą przepisami KARTĘ PRZEKAZANIA ... więcej
  33 QCEN
ODPOWIEDŹ NA OFERTY CENOWE
napisany dla firmy handlującej artykułami papierniczymi, będącej zarazem drukarnią - na podstawie zaimportowanych z magazynu własnego towarów i zgłoszonych przetargów kontrolując odpowiednio upusty czy marży tworzy użytkownik odpowiednie propozycje cenowe i na ich bazie wydruki ofert. ... więcej
  32 DZIENNIK

Do szybkiej i wygodnej rejestracji pism przychodzących i wychodzących dowolnego typy ustawianego przez użytkownika ... więcej
  31 BUDZETP
Budżet przedszkola (wydzielony z 28. P21)
w zakresie roku kalendarzowego daje możliwość ustawienia dowolnej struktury paragrafów i rozdziałów, zaplanowania rocznego przydziału funduszy, zapis bieżący wydatków na odpowiednim paragrafie, rozdziale oraz podgląd i wydruk bieżącego stanu budżetu. ... więcej
  30 INTEP4
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MAGAZYNU KUCHNI
Program komputerowy został napisany specjalnie dla potrzeb INTENDENTA PRZEDSZKOLA , ale stosowany jest z powodzeniem przez stołówki szkolne i inne placówki masowego żywienia. Realizuje automatyczny system obliczania kalorii, węglowodanów, tłuszczy, białka oraz rozliczania stanów magazynu kuchni dając pełną kontrolę z... więcej
  29 BAR
obsługi magazynu kuchni OŚRODKA WCZASOWEGO:
realizuje automatyczny system obliczania kalorii oraz rozliczania stanów magazynu kuchni dający pełną kontrolę zarządzającemu ośrodkiem... ... więcej
  28 P21
Wszystko dla Przedszkola
Kadry pracowników , staż, urlopy odpowiednie pisma... Sprawy płacowe , które dokonuje dyrektor placówki: przeszeregowania, podwyżki Wykaz dzieci listy, odpłatności... Budżet przedszkola struktura paragrafów i rozdziałów, planowanie wydatków i ich kontrolowany rozchód Niezależny raport kasowy Różne... więcej
  27 FAKTUMOW
UMOWY – USTALENIA – FAKTURY
specjalnie pisany program dla potrzeb większej przychodni , która oprócz usług oferuje możliwość wynajmu pomieszczeń. Użytkownik ustawia warunki umowy w niezależnych grupach najmu, usług zdrowotnych i profilaktycznych. W wyniku nich program generuje automatycznie wydruk umowy w postaci gotowej do podpisania oraz w opa... więcej
  26 PHSM
Produkcyjno-Handlowy System Magazynowy (sieciowy)
Więcej znacznie niż handlowy, wkraczający w organizację produkcji, przygotowany do współpracy z systemem księgowym i dający wszelkie dane dla sprawnego zarządzania większym przedsiębiorstwem... ... więcej
  25 FIKS
Finansowo-Księgowy : nowoczesny sieciowy program
bez ograniczeń związanym z wielkością zarządzanego przedsiębiorstwa dostosowany do współpracy z innymi programami (transmisje danych, i.t.d.) Zapewnia import faktur z automatycznym rozksięgowywaniem na konta wg zasad ustalonych przez użytkownika z poziomu obsługi programu. Zwłaszcza współpracuje z programami poniżej ... więcej
  24 FAKTADW4
Samodzielny program fakturujący
sprzężony z prostym systemem automatycznego zciągania z magazynu wewnętrznego i wprowadzania na magazyn bez kartotek, czyli zachowania historii przepływu towaru. ... więcej
  23 FAKTADW
Samodzielny program elegancki fakturujący
również w języku niemieckim w dowolnej walucie, bogaty w odpowiednie zestawienia , podsumowania ... więcej
  22 LOTY
Program w pełni obsługujący zawody gołębi pocztowy
... więcej
  21 BADANIA2
Jak 20. BADANIA
ale z nieograniczoną ilością cenników niezależnych dla różnych kontrahentów-klientów ... więcej
  20 BADANIA
Przystosowany do szybkiej rejestracji pacjentów
w gabinetach zwłaszcza o dużej liczbie zabiegów, pacjentów.. i.t.p. szczególnie w dużych przychodniach - wydruki odpowiednich zestawień – liczy wg wybranego cennika usług (np.5 cenników) ... więcej
  19 GABINET
Program statystyczny dla przychodni
Program - umożliwia sprawne gromadzenie danych o ilości w danym miesiącu: § określonych usług przeprowadzanych § w określonym gabinecie lekarskim § przez danego lekarza, lub inną osobę odpowiedzialna za tą usługę § z zaznaczeniem z jakiej "firmy" pochodzi, lub kierowany jest pacjent Ergonomiczne - sz... więcej
  18 AUTORAD
Mały magazyn chłodnic samochodowych (np. chłodnic!
jednak jest rodzajem wielo-magazynu – każdy typ samochodu ma jakby swój niezależny magazyn chłodnic. Ilość magazynów nieograniczona!!! ... więcej
  17 KRET
Pomaga właścicielom przynajmniej kilku sklepów
rozdzielać optymalnie kredyty na poszczególne sklepy jako prognoza na bazie wyników wyników sprzedaży z poprzednich miesięcy. ... więcej
  16 ZBYT
FAKTUROWANIE specyficzne
dla Zakładu Narzędziowego pod kątem produkcji!. uwzględniające kody wydziałów, rodzaje sprzedaży, środek transportu, typ waluty, rodzaj NIP-u.... i inne specyfiki sprzedaży z produkcji! ... więcej
  15 EMM
Ewidencja Materiałów Mechanicznych
dla Zakładu Narzędziowego pod kątem produkcji!. Generuje Wz , Rw kontrolując również prawidłowy rozchód. Itd. ... więcej
  14 TOZ
Tworzenie Optymalnego Zamówienia
Tworzenie Optymalnego Zamówienia - to podstawowy efekt końcowy działania programu dostępny w postaci odpowiednio spreparowanych wydruków, które można rozesłać pocztą lub faksem do odpowiednich dostawców. Optymalizacja dotyczy optymalnego wyboru z pośród różnych dostawców oferujących te same produkty po różnych cena... więcej
  13 FOBTAB
Współpracuje z 12. EUROTAB
Współpracuje z 12. EUROTAB obsługując na osobnym stanowisku tylko tablice obce. ... więcej
  12 EUROTAB
Jak 11. MASTAB
rozszerzenie o współpracę z tablicami obcymi t.j. pożyczanymi od konkurencji, plus różne exporty do excel z możliwością wysyłania danych do klientów pocztą e-mail ... więcej
  11 MASTAB
TABLICE REKLAMOWE, REZERWACJE, UMOWY, FAKTURY
JEST - to system, który potrafi obsłużyć w sposób kompleksowy firmę reklamową oferującą specyficzną tablicową kampanię reklamową zazwyczaj zlecaną przez kontrahenta dla swego klienta w określonej branży. Firma taka o ile dysponuje już pewną pulą tablic pod plakaty reklamowe oraz zaoferowała już gotowość do prowadzen... więcej
  10 Piekarz
program fakturujący dla piekarni
Jest to mały program fakturujący, który w tej wersji doskonale funkcjonuje w piekarni. Specyfika sprzedaży w tym przypadku wymusza konieczność wystawiania mniej więcej co tydzień (nie jest to istotne) dla najczęściej stałych odbiorców pieczywa faktur lub rachunków uproszczonych z najczęściej z niewielkimi zmianami w ... więcej
  9 RAPORT KAS
PEŁNA KONTROLA KASY - SZYBKA INFORMe pracoeników
Raport kasowy - stanowi mały program bardzo wspomagający pracę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie kasy w firmie. W mniejszych firmach jest to najczęściej osoba prowadząca też inne sprawy związanej z sekretariatem. Istotną zaletą programu jest narzucony przez system reżim i kontrola poprawności wprowadzania danych w c... więcej
  8 KADRY_DZ
Jak 7. , ale z importem danych z KADR
Jest to jakby wewnętrzna odmiana programu poprzedniego. Zasadnicza różnica polega na tym, że dotyczy ona ściśle tylko pracowników pracujących w firmie. Odpada więc konieczność kontroli danych pracowników szkolonych, ponieważ robi to program, ale niezbędna jest obecność danych z programu KADRY , w którym inna odpowie... więcej
  7 OUT-DZ
program dla osoby organizującej szkolenia
Program jest napisany specjalnie pod potrzeby kierownika doskonalenia zawodowego odpowiedzialnego za sprawne i terminowe organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i kursów. Program umożliwia pełną kontrolę, dostęp natychmiastowy do danych statystycznych oraz możliwość natychmiastowego wydruku odpowiednich zaświadczeń ... więcej
  6 CID
Centrum Informacji i Doradztwa - dla Biura Zatrudn
Program stanowi narzędzie doradcze, którym może dysponować większa firma będąca w stanie globalnej reorganizacji wymagającej aktualnie dużego ruchu w przeszeregowaniach, zwolnieniach , przyjęciach pracowników. Dla zwłaszcza złagodzenia skutków tych zdarzeń tworzy się na ogół doradczą komórkę , która ma za zadanie po... więcej
  5 OUTBHP
BHP - Szkolenia zawodowe pracoeników
Idealny program dla BHP-owca prowadzącego szkolenia zawodowe dość często w dużyn zakładzi. Zawiera pełną chistorię szkoleń i danych pracowników z możlikwością sprawnego wydruku zarowno pojedyńczyć zaświadczeń jak i list zbiorowych... ... więcej
  4 KADRY
System KADROWY zwłaszcza dla dużych firm-sieciowy
Powyższy program zawiera specjalne mechanizmy, które zapewniają szybką pracę programu nawet przy dużej liczbie pracowników. Program może pracować w wersji dla małych i bardzo dużych firm. Założeniem jest prostota obsługi - czyli program może być używany w momencie zainstalowanie i bez potrzeby zaglądania w instrukcj... więcej
  3 KWD
Bieżąca kontrola wpłat dzierżawców
KWD - bieżąca kontrola wpłat dzierżawców Program przeznaczony jest dla firm dysponujących nadmiarem pomieszczeń placów lub innych obiektów, które wydzierżawiają różnym innym firmom. Najczęściej reguluje sprawę terminów, sposobu i wielkości płatności odpowiednia umowa sporządzona między stronami. System umożliwi... więcej
  2 PRZEKAZ
Pełna ewidencja płatności
Wydruk przekazów bankowych i osobistych. W kilku wersjach dla różnych drukarek i postaci wydruków narzucanych przez a pocztę gotowych blankietach. (osobiste i bankowe) ... więcej
  1 SEPP
Pełna ewidencja płatności, wydruk przelewów
Program stanowi system przeznaczony przede wszystkim dla dużych hurtowni, umożliwiając pełną kontrolę nad przebiegiem płatności względem swoich dostawców. Oprócz możliwości wystawienia przelewu bankowego umożliwia ciągły i szybki dostęp odnośnie informacji o stanie płatności zarówno pod kątem konkretnego kontrahen... więcej