Jak 7. , ale z importem danych z KADR KADRY_DZ ( 8 )
foto/f8.jpg

Jest to jakby wewnętrzna odmiana programu poprzedniego. Zasadnicza różnica polega na tym, że dotyczy ona ściśle tylko pracowników pracujących w firmie.
Odpada więc konieczność kontroli danych pracowników szkolonych, ponieważ robi to program, ale niezbędna jest obecność danych z programu KADRY , w którym inna odpowiedzialna osoba dba o prawidłowość danych.

Na wstępie każdego wejścia do programu automatycznie sprawdzane jest czy dane pracowników są aktualne. Jeżeli nie - program do kopiuje brakujące dane przy czym dotyczy to też stanowisk, ponieważ dodatkowa użytkownik kojarzy je w grupy zawodowe której symbol i nazwa przyporządkowuje organizując dane szkolenie.