program dla osoby organizującej szkolenia OUT-DZ ( 7 )
foto/f7.jpg

Program jest napisany specjalnie pod potrzeby kierownika doskonalenia zawodowego odpowiedzialnego za sprawne i terminowe organizowanie i przeprowadzanie szkoleń i kursów.
Program umożliwia pełną kontrolę, dostęp natychmiastowy do danych statystycznych oraz możliwość natychmiastowego wydruku odpowiednich zaświadczeń dla szkolonych lub kursantów.
Obowiązkiem użytkownika programu jest wprowadzenie danych firm, z których mogą pochodzić szkoleni oraz ich indywidualnych danych (np. adres...) niezbędnych również przy wydruku odpowiednich zaświadczeń.
Niezależnie wprowadzić należy nazwę, symbol, cel kursu jak też jego opisy jego przedmiotów liczbę przeznaczonych godzin teoretycznych i praktycznych.
Znakomicie przyspiesza to później wpisywanie konkretnych kursów na określone terminy. Szkolenia nie wymagają tak szczegółowych danych wstępnych co wynika z ich natury, ale potem należy je wpisywać indywidualnie.
Dysponując już powyższym użytkownik programu może w momencie rozpoczęcia szkolenia zawodowego przystąpić do zasadniczej procedury wprowadzenia go.
W zależności od tego czy sprawa dotyczy kursu czy szkolenie wchodzi w obsługę odpowiedniego punktu. Należy wprowadzić nowe szkolenie podając nazwę, a w przypadku kursu wskazując kurs z listy. Numer powyższych nadaje i pilnuje sam program. Należy teraz przejść do tworzenia list osób na dany kurs. Najczęściej bowiem dane szkolenie czy kurs ze względu na dużą liczbę osób oraz niedostateczną liczbę szkolących czy zbyt małe inne środki szkolenia jak pomoce czy wielkość pomieszczeń należy podzielić na grupy szkolone osoby zwane listami. Na tym etapie wystarczy przyporządkować szkolone osoby danej liście. Program pilnuje odpowiednio numerację list i nie umożliwia wprowadzenie podwójnie tej samej osoby na ten sam kurs. Na etapie tworzenia listy wpisuje się daty od... do... szkolenia grupy z tej listy. Program sam wylicza daty określające czas trwania całego kursu.

Wszelkie tego typu dane są zbierane automatyczne w niezależne od siebie bazy dla danego roku. Umożliwia to po „podłączeniu się” do dowolnego np. wstecz analizować, odtworzyć lub uzupełnić dane.

Spełniając powyższe czynności można w kolejnym punkcie podejrzeć historię osoby szkolonej pod kontem ilości odbytych kursów i szkoleń. Jednym „uderzeniem klawisza” można wydrukować odpowiednie zaświadczenie (drukarka laserowa, atramentowa lub igłowa).
Program sam nada odpowiedni numer oraz zarejestruje ten fakt. Numer ten można zmienić specjalna funkcja na życzenie - program tylko nie pozwoli go zdublować.

Ostatnim czym dysponuje program to dużą ilością wydruków statystycznych dostępnych dla zadanego roku lub w szerokim zakresie czasu.
Są to wydruki z gamą filtrów zawężających listy:
1. Zestawienie wszystkich szkoleń
2. Zestawienie wszystkich kursów
3. Zestawienie wszystkich List wybranego szkolenia
4. Zestawienie wszystkich List wybranego kursu
5. L i s t a o s ó b s z k o l o n y c h
6. L i s t a o s ó b zaliczających k u r s y
7. Lista osób zaliczających k u r s y określonego typu

Wszystkie wydruki są wyposażone w podgląd przed wydrukiem!