Centrum Informacji i Doradztwa - dla Biura Zatrudn CID ( 6 )
foto/f6.jpg

Program stanowi narzędzie doradcze, którym może dysponować większa firma będąca w stanie globalnej reorganizacji wymagającej aktualnie dużego ruchu w przeszeregowaniach, zwolnieniach , przyjęciach pracowników.
Dla zwłaszcza złagodzenia skutków tych zdarzeń tworzy się na ogół doradczą komórkę , która ma za zadanie pomagać głównie tym ludziom w znalezieniu nowej pracy, czy zajęcia. Stąd program ten może mieć też zastosowanie w terenowym biurze zatrudnienia.

Obsługa programu wymaga zbierania i aktualizowania odpowiednich danych dotyczących:

1. Danych o ofertach składanych przez pracodawców , czyli zarówno ich danych podstawowych jak adres czy telefon jak też gromadzenia konkretnych ofert pracy i wymagania odnośnie stanowisk pracy czy wykształcenia.

2. Analogicznych danych o instytucjach oferujących różne kursy umożliwiające zwłaszcza zmianę zawodu lub dokształcenia z pełną informacją odnośnie miejsca i czasu planowania danego szkolenia .

3. Pełny zakres danych personalnych oczekujących na pracę lub inne zajęcie podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. Dane te są na bieżąco aktualizowane automatycznie jeżeli dotyczy to pracownika ujętego w systemie KADR tej firmy. W innym przypadku modyfikacji danych dokonuje się indywidualnie.

4. Niejako niezależna część programu dotyczy gromadzenia danych o nieruchomościach : zarówno budynkach jak i terenów niezabudowanych.


O ile użytkownik solidnie zgromadzi i utrzyma w pełnej aktualności powyższe dane program umożliwia poprzez odpowiednie kojarzenie danych:

1. Z punktu widzenia pracodawców wyszukać grupę poszukiwanych pracowników spełniających żądane kryteria

2. Odpowiednio skompletowanie osób zainteresowanych danym kursem czy przeszkoleniem.

Szybsze i optymalne znalezienie dla osoby będącej w stanie oczekiwania na pracę odpowiedniego zajęcia pasującego do jej wykształcenia, zawodu czy innych potrz