EDYCJA SPRAWOZDAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOW SPRAWB ( 48 )
foto/f48.jpg

Program umożliwia sprawną edycję danych dla DOCHODÓW i WYDATKÓW za określony miesiąc w celu automatycznego wygenerowania potem przez program odpowiednich plików tekstowych RB27S.txt i RB28S.txt o ściśle określonej strukturze zadanej i wymaganej przez zwierzchnie urzędy. Równolegle automatycznie tworzy odpowiednie pliki typu .xls (Excel) najczęściej potrzebnych do potrzeb wewnętrznej księgowości.

Różne udogodnienia ergonomiczne jak automatyczne przenoszenia danych i struktury paragrafów z poprzedniego miesiąca oraz np. wprowadzanie niektórych kwot (KW6 i KW9) jak zapamiętaną sumę księgową wielu liczb (po Enter – wpisać kolejne liczby potwierdzając klawiszem Enter) umożliwiają bardzo szybkie i pewne osiągnieci końcowego rezultatu.