KARTA DROGOWA - EWIDENCJA RUCHU POJAZD´┐ŻW I ROZL KARDRO ( 47 )
foto/f47.jpg

Pogram mo┐e obs│ugiwaŠ dowolnej wielkoťci bazŕ transportow╣ niezale┐nie lub bŕd╣c╣ komˇrk╣ jednostki niekoniecznie bud┐etowej zawieraj╣c╣ okreťlon╣ iloťŠ pojazdˇw i kierowcˇw.

Po zdefiniowaniu s´┐Żownik´┐Żw pojazd´┐Żw i okre´┐Żleniu ich parametr´┐Żw takich jak:

numer rejestracyjny
rodzaj
marka
typ
pojemno´┐Ż´┐Ż cylindr´┐Żw
rodzaj paliwa
rodzaj nadwozia
grupa
miejsce gara´┐Żowania
zakres licznika (maksymalny-kiedy przekr´┐Żca)
normy zu´┐Życia paliwa l/100km (1 2 i 3)


orazpodstawowych danych kierowcy jak:

imi´┐Ż

nazwisko
pesel
adres


Przyst´┐Żpujemy do prowadzenia ewidencji kart drogowych!

Polega na podaniu danych przekazanych przez kierowc´┐Ż odno´┐Żnie kursu.

Edycja karty polega na :

wskazaniu kierowcy, kt´┐Żry prowadzi´┐Ż
samochodu z bazy, kt´┐Żrym jecha´┐Ż w trasie
numer identyfikacyjny i nr bloczka
dane zwi´┐Żzane z zu´┐Życiem paliwa (enter ´┐Ż na czarnej kolumnie) , czyli stan pocz´┐Żtkowy i ko´┐Żcowy licznika, oraz je´┐Żeli wyst´┐Żpuje w drodze pob´┐Żr paliwa : jego ilo´┐Ż´┐Ż , warto´┐Ż´┐Ż w z´┐Ż i i numer faktury
dane czasowo-geograficzne dotycz´┐Żce przejazdu: dat´┐Ż , miejsce, godzin´┐Ż wyjazdu stan licznika kilometr´┐Żw w momencie wyjazdu i powrotu (dowolna liczba odcink´┐Żw trasy ´┐Ż gdy kierowca w mi´┐Żdzyczasie ma postoje)


Program opr´┐Żcz mo´┐Żliwo´┐Żci wydrukowania KARTY DROGOWEJ dla pojedy´┐Żczego przejazdu (kursu) umo´┐Żliwia r´┐Żwnie´┐Ż wydruki zestawieniowe z odpowiednimi podsumowaniami takie jak:

´┐Ż Zestawienia kart drogowy-wg kryteri´┐Żw okresu czasu, kierowc´┐Żw, pojazd´┐Żw

´┐Ż MIESI´┐ŻCZNA KARTA EKSPLOATACYJNA ´┐Ż dla wskazanego pojazdu

´┐Ż ZESTAWIENIE ROCZNE ´┐Ż wskazanego dla pojazdu

Powy┼╝sze wydruki wskazuj─ů koszt (w z┼é), zu´┐Życie rzeczywiste paliwa, i por├│wnanie z normami zu´┐Życia (oszcz─Ödno┼Ť─ç lub strat─Ö)