MAGAZYN LOGISTYCZNY SUROWCÓW, DETALI I WYROBÓW PRZ MAGLOG ( 45 )
foto/f45.jpg

MAGAZYN LOGISTYCZNY SUROWCÓW, DETALI I WYROBÓW PRZETWORZONYCH
Klasyczny większy magazyn zawiera ponumerowane:
REGAŁY
PÓŁKI REGAŁU - numer do góry piętra
MIEJSCE NA PÓŁCE - numer w kierunku głębokość regału
Pochodzące z zewnątrz lub po przetworzeniu z rodzimej produkcji produkty czy detale rozstawiane są najczęściej wózkiem igłowym.
Program kontroluje w pełni sytuację logistyczna towaru usprawniając znacznie obsługę i eliminując możliwości pomyłek...