SYSTEM OBSŁUGI SZPITALA DZIECIĘCEGO SOSD ( 41 )
foto/f41.jpg

Program specjalnie napisany dla sanatorium dziecięcego oferującego szeroki zakres zabiegów komercyjnych i refundowanych przez NFZ.. Oprócz sprawnego gromadzenia obszernych danych o pacjencie system umożliwia sprawne:
zaplanowanie każdemu ilości zabiegów przez lekarza w okresie pobytu pacjenta
automatyczne rozplanowanie godzin wykonania na każdy dzień pobytu ( KARTY ZABIEGÓW)
szybkie potwierdzenie faktycznego wykonania danego zabiegu (lub jego nie wykonania)
odnotowuje bieżący przebieg leczenia przy współpracy z programem 42. MAGAP ( KARTY CHOROBOWE)
w końcu program umożliwia uzyskanie szereg wydruków jak np. KARTA INFORMACYJNA PACJENTA ...oraz szereg wydruków statystycznych pomocnych dla księgowości
możliwa jest również odpowiedni przepływ danych mięcy placówką a NFZ więcej w opisie....