System KADROWY zwłaszcza dla dużych firm-sieciowy KADRY ( 4 )
foto/f4.jpg

Powyższy program zawiera specjalne mechanizmy, które zapewniają szybką pracę programu nawet przy dużej liczbie pracowników.
Program może pracować w wersji dla małych i bardzo dużych firm.
Założeniem jest prostota obsługi - czyli program może być używany w momencie zainstalowanie i bez potrzeby zaglądania w instrukcję.

Użytkownik jest zobowiązany tylko do:

· skorygowania odpowiednich słowników, którymi będzie się posługiwał przy wprowadzaniu i modyfikowaniu danych pracownika

· jak oczywiście również do wprowadzania i pilnowania na bieżąco prawdziwości danych pracowników

· dodatkowo musi pamiętać o „sezonowych” obowiązkach jak przeniesienie określonych osób do „ARCHIWUM” czy „ZAWIESZENIA”, pilnowania przeszeregowań grupowych, co roczne aktualizowanie słownika świąt(potrzebne dla liczenia urlopów), i .t .d.

Za to może uzyskać wszelkie dane odnośnie pojedynczego pracownika przez bardzo szybkie wyszukiwanie wg rożnych kluczy oraz wydruku potrzebnych informacji m.in. dotyczących stażu pracy czy stanu wykorzystania urlopów ...
oraz wydruków dokumentów takich jak: ZAŚWIADCZENIE, UMOWA O PRACĘ , ŚWIADECTWO PRACY, ZMIANA UPOSAŻENIA...
Zwłaszcza dla dużych firm (o dużej liczbie pracowników) istotne są:
zestawienia list pracowników spełniających najbardziej wyrafinowane kryteria
jak również zestawienia ilościowe pracowników niezbędne do celów statystycznych i związanych z zarządzaniem

Uwagi techniczne producenta!

Generalnie autorzy programu zakładają, że wersja demonstracyjna zawiera tylko skróconą prezentację możliwości programu. Aby umożliwić prostą i natychmiastową obsługę programu przez użytkownika zrezygnowano z zaoferowania użytkownikowi dodatkowego wyposażenia w „narzędzia do programowania np. własnych funkcji, czy algorytmów” , którym najczęściej towarzyszy „gruba instrukcja obsługi ” najczęściej w końcu strawna tylko dla informatyków.
W skrajnych sytuacjach większe firmy zatrudniają w końcu na cały etat nawet programistów dla nadzoru prawidłowej pracy jednego programu...
Ten program w cenie oferowanej na wstępie zakłada przystosowanie go do indywidualnych potrzeb w terminie nie przekraczającym 1 miesiąc.
Program można „uzupełnić” dowolnie.
W szczególności może być rozszerzony o funkcje charakterystyczne dla płac, których szczególnie odczuwalna jest indywidualność dla różnych firm.
System w efekcie końcowym może stanowić rozbudowany, wyspecjalizowany systemem KADROWO - PŁACOWY.