REJESTR UMÓW , ZLECEŃ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - ED REJZAM ( 37 )
foto/f37.jpg

rozbudowany program kontrolujący prawidłowe naniesienie umów i zleceń łącznie z jej przebiegiem, czyli aneksami i fakturami zapłaty i nr KS niezależnie dla każdego z typów umowy czy zlecenia, .zapisując również przelicznik na EURO. Zamówienia są prowadzone w zależności od wartości zamówienia w czterech niezależnych rejestrach oraz wiąże się je z określonym zleceniem bądź umową lub jak samodzielne zamówienie . Rejestry można wydrukować zgodnie z aktualnymi wymaganiami jak również dostępne są wydruki zbiorcze realizujące odpowiednie filtry.