Budżet przedszkola (wydzielony z 28. P21) BUDZETP ( 31 )
foto/f31.jpg

w zakresie roku kalendarzowego daje możliwość ustawienia dowolnej struktury paragrafów i rozdziałów, zaplanowania rocznego przydziału funduszy, zapis bieżący wydatków na odpowiednim paragrafie, rozdziale oraz podgląd i wydruk bieżącego stanu budżetu.