Bieżąca kontrola wpłat dzierżawców KWD ( 3 )
foto/f3.jpg

KWD - bieżąca kontrola wpłat dzierżawców

Program przeznaczony jest dla firm dysponujących nadmiarem pomieszczeń placów lub innych obiektów, które wydzierżawiają różnym innym firmom.
Najczęściej reguluje sprawę terminów, sposobu i wielkości płatności odpowiednia umowa sporządzona między stronami.

System umożliwia pełną realizację i kontrolę powyższego!
Realizację - przez możliwość sprawnej emisji odpowiednich dokumentów:
· faktur
· rachunków uproszczonych
· korekt do powyższych

Po wprowadzeniu podstawowych danych do umowy o wynajmu poszczególnych lokali lub placów różnym firmom i na ich bazie tworzone automatycznie proponowane są co miesięczne postacie faktur.

Dalej na bieżąco można :

· korygować zarówno umowę - jej składniki przechodzące do faktury jak też
· wprowadzać zmiany bezpośrednio w czasie edycji faktury - zwłaszcza składników zmiennych jak np. opłata za telefon .
· wydrukować dokument z żądaną ilością kopii,
· wydrukować na raz serię - większą ilość faktur,
· korygować numer dokumentu - bez możliwości powtórzenia numeru,
· i . t . p.


Dodatkowo program może być wyposażony w punkt:

A K T U A L N Y S T A N S P Ł A T

często zabezpieczony odrębnym hasłem, który stanowi zestaw odpowiednich wydruków z podglądami. Pokazuje on dla zadanych okresów czasowych zestawienia płatnicze dla potrzeb menadżerów firmy.