Wszystko dla Przedszkola P21 ( 28 )
foto/f28.jpg


Kadry pracowników , staż, urlopy odpowiednie pisma...

Sprawy płacowe , które dokonuje dyrektor placówki: przeszeregowania, podwyżki

Wykaz dzieci listy, odpłatności...

Budżet przedszkola struktura paragrafów i rozdziałów, planowanie wydatków i ich kontrolowany rozchód

Niezależny raport kasowy

Różne dla intendenta: szybka edycja jadłospisu, rejestry pism przychodzących i wychodzących, ewidencja czasu pracy , odpłatność za miejsca, lista płac kuchni