UMOWY – USTALENIA – FAKTURY FAKTUMOW ( 27 )
foto/f27.jpg

specjalnie pisany program dla potrzeb większej przychodni , która oprócz usług oferuje możliwość wynajmu pomieszczeń. Użytkownik ustawia warunki umowy w niezależnych grupach najmu, usług zdrowotnych i profilaktycznych. W wyniku nich program generuje automatycznie wydruk umowy w postaci gotowej do podpisania oraz w oparciu o zadany okres ważności umów co miesięczny zestaw gotowych faktur. Daje oczywiście możliwość modyfikacji, wystawienia korekty faktury czy utworzenia faktury niezależnej jak w każdym programie fakturującym.