Samodzielny program fakturujący FAKTADW4 ( 24 )
foto/f24.jpg

sprzężony z prostym systemem automatycznego zciągania z magazynu wewnętrznego i wprowadzania na magazyn bez kartotek, czyli zachowania historii przepływu towaru.