Samodzielny program elegancki fakturujący FAKTADW ( 23 )
foto/f23.jpg

również w języku niemieckim w dowolnej walucie, bogaty w odpowiednie zestawienia , podsumowania