Mały magazyn chłodnic samochodowych (np. chłodnic! AUTORAD ( 18 )
foto/f18.jpg

jednak jest rodzajem wielo-magazynu – każdy typ samochodu ma jakby swój niezależny magazyn chłodnic. Ilość magazynów nieograniczona!!!