Współpracuje z 12. EUROTAB FOBTAB ( 13 )
foto/f13.jpg

Współpracuje z 12. EUROTAB obsługując na osobnym stanowisku tylko tablice obce.