TABLICE REKLAMOWE, REZERWACJE, UMOWY, FAKTURY MASTAB ( 11 )
foto/f11.jpg

JEST - to system, który potrafi obsłużyć w sposób kompleksowy firmę reklamową oferującą specyficzną tablicową kampanię reklamową zazwyczaj zlecaną przez kontrahenta dla swego klienta w określonej branży.
Firma taka o ile dysponuje już pewną pulą tablic pod plakaty reklamowe oraz zaoferowała już gotowość do prowadzenia usługi na ogół w pierwszej kolejności przyjmuje odpowiednią rezerwację na zlecenie przeprowadzenia kampanii od kontrahenta, który ustala listę interesujących go tablic i okresy ekspozycji plakatów.

Z kolei kontrahent może rezerwację potwierdzić lub od razu zmodyfikować ostatecznie pod kontrakt związany umową. Umowa na bazie kalkulacji określa cenę i przebieg i sposób zapłaty kontraktu. Firma reklamowa na ogół na bazie umowy generuje tzw. Listy klejenia, które dostarcza podwykonawcy obsługującemu wyklejanie tablic plakatami. Efektem końcowym jest wystawienie w odpowiednim momencie faktury zgodnej z warunkami umowy.

OPIS MOŻLIWOŚCI

Podstawową zaletą programu jest pełna kontrola poprawności kontraktowania tablic nie dopuszczając do wadliwego zakontraktowania tablicy, wypisania umowy czy odpowiedniej faktury. Dodatkowe zestawienia umożliwiają wgląd w stan firmy na dzień dzisiejszy poprzez podgląd z możliwością wydruku odpowiednich zestawień. Wysoka ergonomia obsługi umożliwia z korzystania z programu od zaraz bez specjalnego szkolenia. Program jest napisany w sposób taki, że nie ma ograniczeń co do ilości miejscowości w których występują tablice, ilości tablic, umów, faktur, kontrahentów, czy okresów ekspozycji. Tak więc program sprawdza się szczególnie w dużych firmach tego typu posiadających już wiele tablic i stale rozszerzających swój zasięg na dalsze miasta oraz perspektywę dłuższej działalności na tym rynku.