program fakturujący dla piekarni Piekarz ( 10 )
foto/f10.jpg

Jest to mały program fakturujący, który w tej wersji doskonale funkcjonuje w piekarni.
Specyfika sprzedaży w tym przypadku wymusza konieczność wystawiania mniej więcej co tydzień (nie jest to istotne) dla najczęściej stałych odbiorców pieczywa faktur lub rachunków uproszczonych z najczęściej z niewielkimi zmianami w stosunku do ostatniej faktury dla danego dostawcy.

Program ma to udogodnienie, że z zachowaniem wszelkich prawidłowości odnośnie dyscypliny automatycznej numeracji dokumentów w momencie edycji nowej faktury przepisuje automatycznie zawartość dokumentu o najwyższym numerze tego samego dostawcy.

Do obowiązku użytkownika programu należy bieżące uzupełnianie w razie potrzeby danych podstawowych odbiorców.

· Z kolei należy wywołać nowy dokument (fakturę lub rachunek uproszczony).
· Określić datę wystawienia dokumentu.
·
· Wskazać odbiorcę na którego będzie wystawiona faktura
· Datę sprzedaży w tej wersji programu wpisuje się w formie : OD ...... DO ....... .
· Wystarczy wpisać lub poprawić jedną z wartości netto, % podatku, brutto - pozycji faktury. System odpowiednio wyliczy i skoryguje pozostałe wartości pozycji oraz wartości sum widoczne zawsze w dolnej części ekranu.
· Jeżeli na nazwę pozycji nie starczy jedna linia, należy pisać ciąg dalszy w następnej i tylko zadbać, aby wartość (brutto, netto) pozostała równa 0 . W momencie wydruku program automatycznie numeruje tylko pozycje gdy wartości powyższe są większe niż 0 . Dla pozostałych drukuje tylko kolumnę z nazwą.

Wydruk każdego z dokumentów powyższych można przeprowadzić nie koniecznie tuż po edycji, lecz dowolnym potem okresie o ile dokument zostanie zapamiętany.
Można też wydrukować serię dokumentów według zadanego przedziału numerów.
Można zmienić numer dokumentu na inny lecz jeszcze nie istniejący , i. t. p.

Program posiada jeszcze punkt ZESTAWIENIA, który stanowi zbiór wydruków z podglądem .Są to listy dokumentów zawsze z odpowiednimi sumami kolumn na końcu tylko z zadanego okresu czasu przez podanie:

· roku
· miesiąca, lub
· dowolnych dat od : .... do : ....
Można uzyskać zestawienia:
· Faktur
· Rachunków uproszczonych
· korekt faktur
· korekt rachunków uproszczonych
· Zestawienia zbiorcze (sumy poszczególnych i razem)
· Miesięczny raport sprzedaży (dla wybranego miesiąca wyszczególnia sumy sprzedaży wg dni - produkt powstał na życzenie księgowej prowadzącej piekarnię)

Daje to doskonałą orientację wielkości sprzedaży właścicielowi oraz gotowy wydruk dla urzędu skarbowego!
Dla pełnej informacji „pisanej” można w każdej chwili wydrukować aktualny wykaz odbiorców - t. j. ich dane podstawowe (adres, NIP, ...)

Obecnawersja programu posiada słownik receptur produktów i umozliwia generowanie zleceń prodokcyjnych automatycznia na podstawie ustalonych zamówień na dany dzień.