Pełna ewidencja płatności, wydruk przelewów SEPP ( 1 )
foto/f1.jpg

Program stanowi system przeznaczony przede wszystkim dla dużych hurtowni, umożliwiając pełną kontrolę nad przebiegiem płatności względem swoich dostawców.

Oprócz możliwości wystawienia przelewu bankowego umożliwia ciągły i szybki dostęp odnośnie informacji o stanie płatności zarówno pod kątem konkretnego kontrahenta, czy grupy kontrahentów, jak również hurtowni jako całości.

Wszelkie informacje można otrzymać w dowolnie zadanym przedziale czasowym płatności oraz z uwzględnieniem podziału na gotówki i przelewy.

Wszystkie zestawienia można przeglądać na ekranie - zawsze z możliwością wydruku.

Program jest zorganizowany w taki sposób, że ilość dostawców nie ma wpływu na szybkość działania programu, dlatego nadaje się znakomicie do obsługi bardzo dużych hurtowni